Home

The Assistant, duurzaam ICT beleid

Wij onderschrijven het gedachtengoed van de stichting ICT voor Morgen met betrekking tot het bewust worden van Urban Mining en brengen dit in de praktijk.


Van advies tot projectbegeleiding.

  • het aanzet geven tot de ontwikkeling van een ICT – ECO keurmerk.
  • het transparant en gecontroleerd sluiten van de keten.
  • het verminderen van de milieuschade door bevordering van hergebruik van schaarse grondstoffen zoals goud, zilver, coltan, koper, nikkel, tin en lood.
  • verminderen verspilling van grondstoffen voor bijvoorbeeld pc’s en mobiele telefoons.
  • bevorderen van de recycling, d.m.v. een recycle traject, met de hoogste effectiviteit ter vermindering van de e-waste en e-scrap.
  • bevorderen bewustwording met betrekking tot de duurzaamheid.